Aanmelden Buurt Whatsapp Groep

We hopen je te mogen verwelkomen bij de Buurt Whatsapp Groep in Tussen de Vaarten. De minimale leeftijd voor aanmelden is 18 jaar en we hebben een aantal spelregels opgesteld. Deze vind je hieronder. Meld jezelf aan en wij komen als Buurtpreventie graag met je in contact voor de gratis raamsticker!

Whatsapp Buurtgroepen

  Spelregels Buurt Whatsapp Groep Tussen de Vaarten

  Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in de buurt verbeteren, maar de groep moet geen chaos worden. Hiervoor hebben een aantal tips en spelregels opgesteld.

   

  1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
  2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Tussen de Vaarten;
  3. BuurtApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie door een melding via 112!
  4. Gebruik de BuurtApp volgens de SAAR afkorting:

  S = Signaleer.
  A = Alarmeer 112.
  A = App om je waarneming bekend te maken.
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan, contact te maken met de persoon.

  Wat zet je in de app:
  Straat en nummer
  Omschrijving, wat is er aan de hand
  – 112 gebeld ja of nee
  – Welke actie verwacht je van je buren (aanspreken, assisteren, uitkijken, straat opgaan)

  De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;

  5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
  6. Het uiten van ongenoegen wordt niet geuit via sociale media. Hiervoor kun je terecht bij de coördinatoren. Zij ondernemen de gepaste actie;
  7. Voor vragen en opmerkingen kun je een mail sturen naar de coördinatoren: info@buurtpreventie-tdv.nl
  8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
  9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
  10. Gebruik deze BuurtAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
  11. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep op verzoek van de coördinatoren;
  12. De coördinatoren dragen zorg voor een juiste administratie. Het is de beheerder niet toegestaan leden toe te voegen en te verwijderen uit de BuurtAppgroep, zonder dat de coördinator daar opdracht voor heeft gegeven;
  13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de coördinatoren in samenspraak met de politie en gemeente.

  Begrippen:

  Coördinator: Degene die de organisatie van de BuurtAppgroep verzorgt op alle vlakken.
  Beheerder: Degene die zorgdraagt voor het in beheer hebben van de BuurtAppgroepen .
  Deelnemer: Degene die zich met naam en telefoonnummer heeft aangemeld om aan de BuurtAppgroep deel te nemen. Een bewoner van de wijk.

  Facebook nieuws!

  Blijf op de hoogte van nieuws door middel van onze facebookpagina. Zie tips, aanbevelingen en nieuwtjes met betrekking tot de Buurtwhatsappgroepen en de Buurtpreventie!