Over ons

In maart 2014 is buurtpreventie Tussen de Vaarten gestart.

Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die samen met de politie en gemeente nauw samenwerkt met als doel om de kans op woning- en auto-inbraken in onze wijk te verminderen en om overlast en vandalisme te laten afnemen. Maar buurtpreventie heeft ook oog voor andere zaken die eventueel in de buurt spelen op het gebied van criminaliteit en veiligheid.

Het initiatief heeft een preventief karakter. Het schrikt namelijk personen, die met verkeerde bedoelingen onze wijk binnenkomen, af. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de sociale binding in de wijk. Buurtpreventieteams worden altijd opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. De vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Almere.

Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat de bewoners zich daadwerkelijk inzetten, betrokken voelen en zoveel mogelijk in contact treden met de overige bewoners van de wijk.

Rol coördinator

Inmiddels zijn er vele buurtbewoners van Tussen de Vaarten aangesloten bij buurtpreventie.  Vanuit hun midden is er één coördinator. De coördinator zorgt voor communicatie tussen de gemeente Almere, wijkagenten, wijkregisseur en overige partijen.

Rol politie

De rol van de politie is die van aanspreekpunt en voor opsporing. Ook is de politie stand-by na een melding van het buurtpreventieteam.

Rol gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op het gebied van veiligheid in de wijk. Ook ondersteunt zij het preventieteam, omdat zij gelooft dat dit een wezenlijke bijdrage levert aan de wijkveiligheid.

Rol bewoners

Jij kunt ook een bijdrage leveren aan de veiligheid binnen onze wijk. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het preventieteam en hen te vertellen wat u bezig houdt. Of door het melden van onveilige situaties, overlast, of (mogelijk) verdachte situaties. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij het preventieteam. Als je meer informatie wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen via de contactpagina.